Ochroń swój majątek przed złodziejem

Włamywacz
Ubezpieczenie DOM w LINK4 - sofa
Kradzież z włamaniem to najczęstsza (po zalaniu) przyczyna wypłat odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce. Warto więc upewnić się, że i Twoja polisa mieszkaniowa uwzględnia to ryzyko. Jeśli nie, zainteresuj się ofertą towarzystwa ubezpieczeniowego LINK4.

Choć Anglicy powtarzają „My house is my castle” („Mój dom jest moją twierdzą”), to inne przysłowie mówi, że nie ma twierdzy nie do zdobycia. Można oczywiście postarać się o nowoczesne zabezpieczenia i monitoring, ale sprytny i doświadczony złodziej poradzi sobie nawet z nimi. Warto więc ubezpieczyć dom lub mieszkanie na wszelki wypadek, a dokładniej mówiąc − na wypadek niepożądanej wizyty osób trzecich, które mogą dokonać kradzieży z włamaniem lub rabunku.

A czym właściwie różnią się między sobą te zdarzenia? Kradzieżą z włamaniem określa się kradzież, podczas której złodziej użył siły, by dostać się do wnętrza nieruchomości i pozostawił po sobie wyraźne ślady, np. wyważone drzwi, uszkodzony zamek czy wybitą szybę. Choć potocznie kradzież nazywa się inaczej rabunkiem, to w nomenklaturze ubezpieczeniowej są to dwa zupełnie inne zdarzenia. Mianem rabunku określa się bowiem kradzież z użyciem przemocy fizycznej lub z groźbą jej użycia. Inaczej można ją nazwać rozbojem.

Przed włamaniem czy rabunkiem nie można się nigdy zabezpieczyć w 100 procentach. Dlatego właśnie w polisie mieszkaniowej oferowanej przez LINK4 uwzględniono szkody w mieniu powstałe bezpośrednio na skutek tych zdarzeń (co najmniej jednego z nich). Dzięki ochronie ubezpieczeniowej uzyskasz odszkodowanie adekwatne do realnej wartości swojego mienia, które może paść łupem złodziei.

Kradzież z włamaniem − jak zostało wspomniane wyżej − wiąże się np. z uszkodzeniem drzwi czy okien. W LINK4 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje więc także dodatkowo szkody spowodowane przez dewastację oraz koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń domu czy mieszkania. Co ważne, LINK4 odpowiada również za powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem albo rabunku koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, np. wywozu zniszczonych mebli czy drzwi, a także za rabunek mienia osobistego poza miejscem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie DOM w LINK4
Ubezpieczenie DOM w LINK4

Ubezpieczenie DOM w LINK4

Pełną listę zdarzeń losowych, w wyniku których możesz liczyć na pomoc ubezpieczyciela, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia DOM dostępnych na www.link4.pl. Pamiętaj, żeby zapoznać się także z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu w LINK4 >

Artykuł powstał przy współpracy z LINK4.

podziel się: