Permakultura to nie tylko sposób uprawy, ale filozofia życia

Permakultura to nie tylko sposób uprawy, ale filozofia życia
Permakultura to nie tylko sposób uprawy, ale filozofia życia
Zasady permakultury, którymi kierują się bohaterowie 11. odcinka programu „Nowa Maja w ogrodzie” dotyczą nie tylko uprawy ziemi czy pielęgnacji roślin, ale są elementem całej życiowej filozofii. Filozofii, która stawia na ścisłą współpracę z naturą oraz maksymalną oszczędność surowców oraz wody.

By założyć „Anielskie ogrody” Kamila i Bogdan Kasperscy porzucili gwarną Warszawę, a wraz z nią swoje dotychczasowe prace oraz życie. Przeprowadzili się do województwa lubuskiego i całkowicie zmienili styl życia. Ich ogród jest ich pasją, ale nie tylko. Jest też miejscem, w którym hodują ekologiczne warzywa, owoce oraz zioła. Chcą jak najbardziej zbliżyć się do natury i żyć zgodnie z jej zasadami. Dlatego zainteresowali się permakulturą. Poświęcili sporo czasu, aby zgłębić jej tajniki oraz zdobyć jak największą wiedzę na jej temat. Poznali reguły i korzystając z nich od początku na niezbyt żyznej glebie założyli efektowny ogród. Teraz zbierają plony w postaci dorodnych owoców, takich jak na przykład ogromne arbuzy. Mogą być dumni z tego swojego miejsca na ziemi po którym oprowadzili Maję Popielarską w 11. Odcinku programu „Nowa Maja w ogrodzie”.

Czym jest permakultura?

Samo słowo permakultura wywodzi się z języka angielskiego i zostało stworzone poprzez połączenie dwóch słów: permanent czyli stały, ciągły i agriculture czyli rolnictwo. W wolnym tłumaczeniu oznacza więc stałą uprawę roli.

Permakultura to jednak nie tylko sposób uprawy ziemi czy roślin, ale cała życiowa filozofia. Dąży ona do brania odpowiedzialności za całe nasze najbliższe otoczenie oraz środowisko. I chodzi tutaj zarówno o ludzi, jak i zwierzęta: ptaki czy owady. Permakultura oznacza też powrót do ścisłej współpracy z naturą w celu stworzenia zdrowych, prosperujących ekosystemów oraz zachowania bioróżnorodności.

Ogrody uprawiane metodą permakultury to uważnie zaprojektowany zbiór samoregulujących się systemów rolniczych stworzonych na wzór ekosystemów naturalnych.

Historia permakultury

Po raz pierwszy termin permakultura pojawił się już w 1923 roku. Za jej autora i pierwszego popularyzatora uważa się Josepha Russella Smitha. Uważał on, że przyroda jest całością i między jej elementami tworzą się liczne powiązania. Te powiązania korzystnie wpływają na wszystkie elementy. W swojej książce „Tree Crops: A Permanent Agriculture”, która nadal inspiruje wiele osób, opisywał jak łączyć drzewa oraz rosnące pod nimi uprawy. Choć od wydania tej pozycji minęło już dużo czasu, jego rady stosowane są do dzisiaj. Projektowanie warstwowe – od koronę drzew po glebę – jest jedną z podstaw projektowania permakulturowego.

Podstawowe zasady permakultury

Filozofia permakultury opiera się na trzech podstawowych zasadach. Zalecają one troszczenie się o ziemię, ludzi oraz dzielenie się swoimi plonami oraz osiągnięciami. Na nich budowane są kolejne reguły, które już konkretnie odnoszą się do ogrodnictwa, hodowli warzyw, owoców oraz zbóż. Przede wszystkim jednak do projektowania otaczającej nas przestrzeni. Zaprojektowanie oraz umiejętne usadzenie obok siebie roślin jest kluczowym elementem i pozwala na późniejsze zaoszczędzenie pracy. „Łącz, nie dziel” – to jedna z podstawowych zasad permakultury. Mówi ona o tym, że gdy umieścimy konkretne gatunki obok siebie, będą one pracować wspólnie, wspierając się nawzajem. To doskonale widać w ogrodach państwa Kasperskich.

podziel się: