Prowadzący

Wyszukują stare domy warte uratowania.

Bliźniacy tworzący idealny zespół.

Bojowniczka o piękne i funkcjonalne kuchnie.

Skutecznie wprowadza w życie "Hawajski sen".